බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2024 වසරේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාප්ති උත්සවය

බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2024 වසරේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාප්ති උත්සවය

බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ 2024 වසරේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාප්ති උත්සවය ඊයේ දින වින්සන්ඩයස් ක්‍රීඩාංගණයේදී නිමාවට පත්විය. විදුහල්පති ඒ.ජේ.එම්.එස්.පි ජයසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත සංවිධානය වු මෙම නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා උත්සවයේ ශුරතාවය ලකුණු 2179ක් ලබාගත් වලවේ නිවාසයට...
ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ලෙස ඒ. එච්. රෝහිත අමරදාස මහතා අද දින පත්කරන ලදී.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ලෙස ඒ. එච්. රෝහිත අමරදාස මහතා අද දින පත්කරන ලදී.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක ලෙස ඒ. එච්. රෝහිත අමරදාස මහතා අද දින පත්කරන ලදී. එම මහතා වැලිමඩ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටියදී, 2022 දෙසැම්බර් 30 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩ බලන පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයා ලෙස මෙතෙක් කල් සේවය කර ඇත. එමෙන්ම...
සහෝදර මුස්ලිම් ජනයාට දැහැමිකම පදනම් වූ රාමසාන් මාසයක් උදාවේවායි පතන්නෙමු… ! – රාමසාන් කරීම්. சகோதர முஸ்லிம் மக்கள் அனைவருக்கும் இறை வழிபாடுகளுடன் கூடிய ரமழான் மாதமாக மலரட்டும் எனப் பிரார்த்திக்கிறேன்… ! – ரமழான் கரீம்.

සහෝදර මුස්ලිම් ජනයාට දැහැමිකම පදනම් වූ රාමසාන් මාසයක් උදාවේවායි පතන්නෙමු… ! – රාමසාන් කරීම්. சகோதர முஸ்லிம் மக்கள் அனைவருக்கும் இறை வழிபாடுகளுடன் கூடிய ரமழான் மாதமாக மலரட்டும் எனப் பிரார்த்திக்கிறேன்… ! – ரமழான் கரீம்.

සහෝදර මුස්ලිම් ජනයාට දැහැමිකම පදනම් වූ රාමසාන් මාසයක් උදාවේවායි පතන්නෙමු… ! – රාමසාන් කරීම්. சகோதர முஸ்லிம் மக்கள் அனைவருக்கும் இறை வழிபாடுகளுடன் கூடிய ரமழான் மாதமாக மலரட்டும் எனப் பிரார்த்திக்கிறேன்… ! – ரமழான்...
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පසුගිය (16) දින පැවැත්විණි. මේ වන විට දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින්වල වර්තමාන ප්‍රගතිය හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැන නගින ගැටලු පිළිබඳ මෙහිදී...
සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කරන ලද පිරිපුන් සුව සේවයක් උදෙසා පළාත් සංවාද වැඩසටහන

සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කරන ලද පිරිපුන් සුව සේවයක් උදෙසා පළාත් සංවාද වැඩසටහන

සෞඛ්‍ය හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ආරම්භ කරන ලද පිරිපුන් සුව සේවයක් උදෙසා පළාත් සංවාද වැඩසටහන ඊයේ දින (15) ඌව පළාත කේන්ද්‍ර කර ගෙන, මොනරාගල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි. ඌව පළාත තුළ වෙසෙන ලක්ෂ 13කට අධික ජනතාවට මධ්‍යම රජය යටතේ...