“ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

“ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

සෞභාග්‍යයයේ  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව දුෂ්කර ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද “ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි පළවෙනි වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෙලංවිට ග්‍රාමයේදී...
ඌව පළාත තුළ බරපතල රෝගවලට ගොදුරුවි සිටින හා විවිධ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගින් සහ අධ්‍යාපන කටයුතු දිරිගැන්විම සඳහා

ඌව පළාත තුළ බරපතල රෝගවලට ගොදුරුවි සිටින හා විවිධ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගින් සහ අධ්‍යාපන කටයුතු දිරිගැන්විම සඳහා

ඌව පළාත තුළ බරපතල රෝගවලට ගොදුරුවි සිටින හා විවිධ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගින් 57ක් සඳහා රු.570,000.00ක් හා අධ්‍යාපන කටයුතු දිරිගැන්විම සඳහා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 05 දෙනෙකු සඳහා රු.50,000.00ක් හා හානියට පත් නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ප්‍රතිලාභින් 03 දෙනෙකු සඳහා රු .60,000.00ක්...
ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි දරිද්‍රතාවයට මුහුණ පා සිටින පවුල් හෝ පුද්ගලයන්ට මුල්‍යමය සහන සැලසීමට

ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි දරිද්‍රතාවයට මුහුණ පා සිටින පවුල් හෝ පුද්ගලයන්ට මුල්‍යමය සහන සැලසීමට

ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි දරිද්‍රතාවයට මුහුණ පා සිටින පවුල් හෝ පුද්ගලයන්ට මුල්‍යමය සහන සැලසීමටත්,බරපතල රෝගවලට ගොදුරු වි සිටින හෝ දැඩි අසාධ්‍ය තත්වයෙන් පෙළෙන රෝගින්ගේ  ශල්‍යකර්ම හා අධ්‍යාපන අංශයෙන් විවිධ ජයග්‍රහණයන් ලබා ඇති සිසුන් උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සහ ස්වභාවික...
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති, එරික් ලැවටු මහතා සමඟ සුහද පිළිසඳර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති, එරික් ලැවටු මහතා සමඟ සුහද පිළිසඳර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති, එරික් ලැවටු මහතා (Eric LAVERTU) සමග දෙසැම්බර් 4 දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී සුහද පිළිසඳරකට එක්...
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමේ මූලික සාකච්ඡාව

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමේ මූලික සාකච්ඡාව

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමේ මූලික සාකච්ඡාව මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පවත්වන ලදී. 2021 වසරේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිත විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි 11ක් හා පීඨ 4ක් ආරම්භ කිරීමට...