නිදහස් දින පණිවිඩය | சுதந்திர தின செய்தி

නිදහස් දින පණිවිඩය | சுதந்திர தின செய்தி

රටක් ලෙස සියලු ජාතීන් එක්ව එක් ධජයක සෙවනේ“අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝය” යන ආකල්පයෙන් පෙළ ගැසී දිනා ගත් නිදහසේ, 76 වන සංවත්සරය අදට යෙදී තිබේ. 1948 නිදහස දිනාගැනීමට අපට හැකි වූයේ සියලූ භේද අමතක කොට එක්සත්ව, එක්සිත්ව එකම ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවක් ලෙස ජාතික සමගියෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම...
රිදී මාලියද්ද, ආඳාඋල්පත මංසන්ධියේදී අලුතින් ඉදි කරන ලද වාණිජ ධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී

රිදී මාලියද්ද, ආඳාඋල්පත මංසන්ධියේදී අලුතින් ඉදි කරන ලද වාණිජ ධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී

රිදී මාලියද්ද, ආඳාඋල්පත මංසන්ධියේදී අලුතින් ඉදි කරන ලද වාණිජ ධ්‍යස්ථානය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී රිදීමාලියද්ද ප්‍රාදේශීය සභාව මගින්, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සහායක ව්‍යාපෘතිය (LDSP) මූල්‍ය ආධාර යටතේ මිලියන 26ක වියදමින් ඉදි කරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ලේ සියලු පහසුකම් සහිත කඩ කාමර...
ඉන්දියාවේ 75 වැනි ජනරජ දිනය නිමිත්තෙන් හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සුල් ජෙනරාල් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවය

ඉන්දියාවේ 75 වැනි ජනරජ දිනය නිමිත්තෙන් හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සුල් ජෙනරාල් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවය

ඉන්දියාවේ 75 වැනි ජනරජ දිනය නිමිත්තෙන් හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සුල් ජෙනරාල් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවය සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වුණෙමි. හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සුල් ජනරාල් හර්වින්දර් සිං මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වැලිගම පෞද්ගලික හෝටලයකදී...
ඌවපරණගම මස්පන්න ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහලේ අළුතින් ඉදිකළ ‍ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

ඌවපරණගම මස්පන්න ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහලේ අළුතින් ඉදිකළ ‍ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී.

ඌවපරණගම මස්පන්න ග්‍රාමීය ආයුර්වේද රෝහලේ අළුතින් ඉදිකළ ‍ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී. ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට ඌව පළාත් සභාව මගින් රුපියල් මිලියන 23.5ක මුදලක් වැයකර තිබේ, ඌව පළාතේ ආයුර්වේද රෝහල් අතරින් ඉතා විශිෂ්ඨ ලෙස රෝගීන් සුව කරන මෙම රෝහලේදි වැඩි වශ‍යන් අක්ෂිරෝග,...
අළුතින් ඉදිකරනලද ඌවපරණගම – හගුන්නෑව පල්ලේවැල්ල පාලම පසුගිය 20 වන දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

අළුතින් ඉදිකරනලද ඌවපරණගම – හගුන්නෑව පල්ලේවැල්ල පාලම පසුගිය 20 වන දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී.

අළුතින් ඉදිකරනලද ඌවපරණගම – හගුන්නෑව පල්ලේවැල්ල පාලම පසුගිය 20 වන දින ජනතා අයිතියට පත්කරන ලදී. මෙම පාලම ඉදිකිරීමට ඌව පළාත් සභාව විසින් රුපියල් මිලියන 53ක මුදලක් වෙන් කර ඇති අතර ප්‍රදේශයේ ‍ගොවි පවුල් දහස් ගණනකට ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාගැනීමට මෙයින් අවස්ථාව ලැබී ඇත....