හාලිඇල නගරයේ සතිපොළ සදහා අළුතින් ඉදිකළ පොළ භුමි ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම

හාලිඇල නගරයේ සතිපොළ සදහා අළුතින් ඉදිකළ පොළ භුමි ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම

හාලිඇල නගරයේ මාර්ගයේ පැත්තක පවත්වාගෙන ගිය සතිපොළ සදහා අළුතින් ඉදිකළ පොළ භුමි ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම වරාය නාවික හා ගුවන්සේවා ඇමති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා සහ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක යන මහත්වරුන් අතින් සිදුවිය, පොළ භුමි ගොඩනැගිල්ල...
101 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය

101 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනය

101 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දිනයට සමගාමීව ඌව පළාතේ සමුපකාර සේවකයින් ඇගයිමේ උත්සවයක් බදුල්ල සයිමන් පීරිස් ශාලාවේදී පැවැත්විය. මෙහිදි පළාතේ සමූපකාර සමිති හා සංගම්, ඉන්දන පිරවුම්හල්, ග්‍රාමීය බැංකු, කෝප්සිටි, සමුපකාර වෙළදසැල් අතර කාර්යක්ෂම සේවාවන් සැපයිමේ තරග, කාර්ය්‍ය...
ඊදුල් අල්හා හජ් උත්සවය සමරන ඔබ සැමට ‘ඊද් මුබාරක්’ !

ඊදුල් අල්හා හජ් උත්සවය සමරන ඔබ සැමට ‘ඊද් මුබාරක්’ !

ඊදුල් අල්හා හජ් උත්සවය සමරන ඔබ සැමට ‘ඊද් මුබාරක්’ ! உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஹஜ்ஜுப் பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஈத் முபாரக்...
බණ්ඩාරවෙල පිහිටි සුජාතා සෙවණ ළමා නිවාසයේ අලුතින් ඉදි කළ අංග සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

බණ්ඩාරවෙල පිහිටි සුජාතා සෙවණ ළමා නිවාසයේ අලුතින් ඉදි කළ අංග සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය

බණ්ඩාරවෙල පිහිටි සුජාතා සෙවණ ළමා නිවාසයේ අලුතින් ඉදි කළ අංග සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය අද දින පැවැත්වුණි. විදේශ ජාතිකයෙකු වන Michael Kreitmeir මහතාගේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන Little Smile Sri Lanka සංවිධානය විසින් කෝටි එකහමාරක වියදමින් ඉදිකළ මෙම...
බණ්ඩාරවෙල පිහිටි සුජාතා සෙවණ ළමා නිවාසයෙහි විවෘත කිරීමට නියමිත අලුත් ගොඩනැඟිලි හා ළමා නිවාස වල තිබෙන අඩුපාඩු සොයා බැලීම

බණ්ඩාරවෙල පිහිටි සුජාතා සෙවණ ළමා නිවාසයෙහි විවෘත කිරීමට නියමිත අලුත් ගොඩනැඟිලි හා ළමා නිවාස වල තිබෙන අඩුපාඩු සොයා බැලීම

බණ්ඩාරවෙල පිහිටි සුජාතා සෙවණ ළමා නිවාසයෙහි විවෘත කිරීමට නියමිත අලුත් ගොඩනැඟිලි හා ළමා නිවාස වල තිබෙන අඩුපාඩු සොයා බැලීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන චාරිකාවකට සහභාගි වුණෙමි. මෙම අවස්ථාවට පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දයානන්ද රත්නායක මහතා, පළාත් පරිවාස කොමසාරිස්...
ඌව පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන විදෙස් ආධාර ව්‍යාපෘති හා රජයේ නොවන සංවිධානයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය

ඌව පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන විදෙස් ආධාර ව්‍යාපෘති හා රජයේ නොවන සංවිධානයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය

ඌව පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වන විදෙස් ආධාර ව්‍යාපෘති හා රජයේ නොවන සංවිධානයක් මගින් ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමේ රැස්වීම ඌව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී පලාත තුල ක්‍රියාත්මක වන සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (GEMP), ප්‍රාදේශීය...