පුවත් හා නිවේදන


බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙහිදී මේ වන විට දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන ප්‍රගතිය හා ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැන නැගී ඇති ගැටළු සම්බන්ධව මෙන්ම, ඉදිරියේදී...

read more
‘හරිත දැයක්’ ගෙවතු වගා සංග්‍රාම ජාතික වැඩසටහනේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උළෙල

‘හරිත දැයක්’ ගෙවතු වගා සංග්‍රාම ජාතික වැඩසටහනේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උළෙල

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ 'සෞභාග්‍ය දැක්ම' ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව ක්‍රියාත්මක වන 'හරිත දැයක්' ගෙවතු වගා සංග්‍රාම ජාතික වැඩසටහනේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සමාරම්භක උළෙල අද දින බදුල්ල උතුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 'සේවා පියස' පරිශ්‍රයේදී පෙරවරු 9.18ට යෙදී තිබෙන...

read more
දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ මුලික වටයේ සාකච්ඡාව

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ මුලික වටයේ සාකච්ඡාව

ඌව පළාතේ වතු ආශ්‍රිත ජනතාවගේ, විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය හා යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ මුලික වටයේ සාකච්ඡාවක් බදුල්ල හෙරිටේජ් රිසෝට්හිදී පවත්වන ලදී. යුනිසෙෆ් ආයතනයේ මූලිකත්වයෙන් පවත්වන ලද මෙම සාකච්ඡාවේදී පළාත් සභාව හා වතු පාලන අධිකාරිය ඇතුළු සියලු...

read more
ඌව පළාතේ තිබෙන අඩු පහසුකම් සහිත ද්‍රවිඩ පාසැල් සඳහා පරිගණක උපකරණ ලබාදීමේ උත්සවය

ඌව පළාතේ තිබෙන අඩු පහසුකම් සහිත ද්‍රවිඩ පාසැල් සඳහා පරිගණක උපකරණ ලබාදීමේ උත්සවය

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ 'සෞභාග්‍ය දැක්ම' ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව අධ්‍යාපනයට මුල් තැන දෙමින්, ඌව පළාතේ තිබෙන අඩු පහසුකම් සහිත ද්‍රවිඩ පාසැල් සඳහා පරිගණක උපකරණ ලබාදීමේ උත්සවය ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී අද දින පවත්වන ලදී. ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන...

read more
‘දැයක් නගන සියක් නගර’ වැඩසටහන යටතේ, වැඩ අවසන් කරන ලද හාලිඇල, ස්ප්‍රිංවැලි නගර මධ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට

‘දැයක් නගන සියක් නගර’ වැඩසටහන යටතේ, වැඩ අවසන් කරන ලද හාලිඇල, ස්ප්‍රිංවැලි නගර මධ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට

'දැයක් නගන සියක් නගර' වැඩසටහන යටතේ, වැඩ අවසන් කරන ලද හාලිඇල, ස්ප්‍රිංවැලි නගර මධ්‍ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී. කුඩා නගර සංවර්ධනය කිරීමේ සියක් නගර වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට වැය කරන මුදල රුපියල් මිලියන 14.4 ක් වේ. සූර්ය...

read more
“ආයුර්වේදයෙන් සුවැති දැයක් – 2022”

“ආයුර්වේදයෙන් සුවැති දැයක් – 2022”

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව ප්‍රජා සෞඛ්‍ය ඒකකය, ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව සංවිධානය කරන ලද "ආයුර්වේදයෙන් සුවැති දැයක් - 2022" එක්දින වැඩමුළුව, බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, වනිතා...

read more
මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මඩොල්සිම, රොබේරිවත්තේ පුංචිලෝකාන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු

මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මඩොල්සිම, රොබේරිවත්තේ පුංචිලෝකාන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු

මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මඩොල්සිම, රොබේරිවත්තේ පුංචිලෝකාන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී ලෝක බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ආධාර ව්‍යාපෘතිය (LDSP) මුදල් ආධාර යටතේ, ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ප්‍රතිසංස්කරණය...

read more
ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමඟාමීව බාලිකා පාසල් 08ක් සහ මිශ්‍ර පාසල් 02ක් ජාතික පාසල් පද්ධතියට එක් කිරීම

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමඟාමීව බාලිකා පාසල් 08ක් සහ මිශ්‍ර පාසල් 02ක් ජාතික පාසල් පද්ධතියට එක් කිරීම

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමඟාමීව බාලිකා පාසල් 08ක් සහ මිශ්‍ර පාසල් 02ක් ජාතික පාසල් පද්ධතියට එක් කිරීම යටතේ, බිබිල යශෝධරා බාලිකා විද්‍යාලය ජාතික පාසලක් ලෙස නම් කිරීමේ උත්සවය ඊයේ දින පවත්වන ලදී. මෙම පාසල් දහය ජාතික පාසල් බවට පත්කිරීමේ නාම පුවරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ...

read more
ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ මාසික රැස්වීම

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ මාසික රැස්වීම

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ මාසික රැස්වීම මාර්තු 7 දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී වෛද්‍යාධාර හා අධ්‍යාපන ආධාර පිළිබඳව ලැබී ඇති ඉල්ලීම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කළ අතර, මුදල් ආධාර කිහිපයක් ඉදිරියේදී ලබාදීමට තීරණය කෙරුණි. මෙම අවස්ථාවට ඌව...

read more