ඌව පළාතේ ළමුන් 200ට අඩු පාසල් හෙට දිනයේ (21) ආරම්භ කිරීමට සියළු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර ඇත.
එම කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා අද (20) දින උදෑසන පස්සර, බඩල්කුඹුර, මොණරාගල, බුත්තල සහ ඇල්ල ප්රදේශවල පාසල් කිහිපයක්ම නිරීක්ෂණය කරන ලදි.
හෙට දින පාසල් ආරම්භ කිරීමට හැකිවන පරිදි පාසල් සෞඛ්ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනූකූලව ප්රසංශනීය අයුරින් සූදානම් කර ඇති අතර විද්යාලවල විදුහල්පතිවරුන්, ගුරු භවතුන්, අනධ්යන කාර්ය මණ්ඩලය හා දෙමාපියන් මෙම කටයුත්ත සාර්ථකව නිම කර තිබූ අතර, සියලු දෙනාටම ස්තුතියි පළ කළේය.
දරුවන්ගේ නැණ පහන් දල්වන්නට ඇප කැප වන ගෞරවනීය විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් ඇතුලු සියලු පාර්ශවයන්ට මාගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය..!
මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් සහභාගී විය
ஊவா மாகாணத்தில் 200 மாணவர்களுக்குக் குறைவான ஆரம்ப பாடசாலைகளை நாளை (21) ஆம் ஆரம்பிக்கத் தேவையான சகல ஏற்பாடுகளும் தற்பொழுது தயாராகவுள்ளது.
குறித்த ஏற்பாடுகளைக் கண்காணிக்க இன்றைய தினம் (20) காலை பஸ்ஸரை, படல்கும்புர, மொனராகலை, புத்தல மற்றும் எல்ல பிரதேசங்களில் பாடசாலைகள் சிலவற்றுக்கு நேரடிக் கண்காணிப்பு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டேன்.
நாளைய தினம் பாடசாலைகளை ஆரம்பிக்கச் சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு அமையப் பாராட்டத்தக்க வகையில் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், கல்விசாரா ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பெற்றோர்கள் பாடசாலைகளைத் தயார் செய்திருந்த அதேவேளை, அவர்களுக்கு நன்றிகளையும் தெரிவித்தேன்.
மாணவர்களுக்குக் கல்வி அறிவூற்ற அயராது பாடுபடும் அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள்.
இந்த விஜயத்தில் ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.