විද්යුත් හා ජන මාධ්යවේදී ආර්.එම්. සෝමරත්න මහතා විසින් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලට මුදල් පරිත්යාගයක් සිදු කරන ලදී.
රජයේ විශ්රාමික විදුහල්පතිවරයෙක්, පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක්, ව්යාපාරිකයෙක්, විද්යුත් හා ජන මාධ්යවේදියෙක් ලෙස සේවය කොට ඇති ආර්. එම්. සෝමරත්න මහතා මේ වන විට වයස අවුරුදු 80 වියේ පසුවේ. අකාලයේ මියගිය තමාගේ ආදරණීය බිරිඳ වන හාලිඇල මධ්ය මහා විද්යාලයේ හිටපු නියෝජ්ය විදුහල්පතිනිය ලෙස සේවය කළ සුනන්දා සෝමරත්න මහත්මියට පිං පිණිස ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලට මේ වන විට එතුමා විශාල මුදල් ප්රමාණයක් පරිත්යාග කොට ඇත.
එතුමාගේ මෙම සේවයට හා පරිත්යාගයට මාගේ හෘදයාංගම ස්තූතිය පුද කර සිටින අතර චිරාත් කාලයක් නිරෝගීව සිටීමට වාසනාව, ශක්තිය, ධෛර්ය ලැබේවා කියා මා ප්රාර්ථනා කරමි.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජයරත්න මහතා හා ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා එක්ව සිටියහ.
இலத்திரனியல் மற்றும் வெகுஜன ஊடகவியலாளர் ஆர்.எம். சோமரத்ன அவர்கள், ஊவா மாகாண ஆளுநர் நிதியத்திற்குப் பண நன்கொடையை வழங்கிவைத்தார்.
ஓய்வு பெற்ற அதிபராகவும், பொலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகவும், இலத்திரனியல் மற்றும் வெகுஜன ஊடகவியலாளர் ஆகவும் சேவையாற்றியுள்ள ஆர்.எம். சோமரத்ன அவர்களுக்கு தற்பொழுது 80 வயதாகிறது. உயிரிழந்த தனது அன்பு மனைவியான ஹாலிஎல மத்திய கல்லூரியின் முன்னாள் பிரதி அதிபர் சுனந்தா சோமரத்னவுக்கு நன்மை சேர்க்கும் வகையில் ஊவா மாகாண ஆளுநர் நிதியத்திற்கு இவர் இதுவரை பெருந்தொகை பணத்தை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார்.
அவரது சேவை மற்றும் தியாகத்திற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொள்ளும் அதேவேளை, தொடர்ந்தும் அவர் ஆரோக்கியமாகவும், வலிமை மற்றும் தைரியமாகவும் இருக்கப் பிரார்த்தனை செய்கிறேன்.
இந்த நிகழ்வில் பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.