මහනුවර සහකාර ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් වෛද්ය අතිරා.එස් (Dr. Athira S) මහත්මිය සමග අද දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී සුහද පිළිසඳරකට එක් විය.
මෙහිදී දෙරටටම වැදගත් වන කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් හුවමාරු කරගත් අතර, ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පිළිබඳව අන්යෝන්යය වශයෙන් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට බදුන් විය.
තවද, මෙම සුහද හමුව සනිටුහන් කරමින් මහනුවර සහකාර ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරිය වෙත සමරු තිළිණයක් ද ප්රධානය කෙරිණි.
මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, පළාත් සංචාරක අමාත්යාංශයේ ලේකම් නිහාල් ගුණරත්න මහතා සහ පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.ටී.බී. හාතියාල්දෙණිය මහතා එක්ව සිටියහ.
கண்டி உதவி இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் டாக்டர் அதிரா.எஸ் (Dr. Athira S) அவர்களுடனான சந்திப்பொன்று இன்றைய தினம் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது இரு நாடுகளும் இடையே பரஸ்பர நல்லுறவைப் பேணும் விதமான பல விடயங்கள் தொடர்பில் நட்பு ரீதியில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
மேலும் குறித்த சந்திப்பை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச் சின்னம் ஒன்றும் கண்டி உதவி இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் அவர்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது.
இந்த சந்திப்பில் ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, மாகாண சுற்றுலா அமைச்சின் செயலாளர் நிஹால் குணரத்தன மற்றும் மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் ஆர்.எம்.டி.பீ. ஹாதியல்தேனிய ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.