අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ‘සෞභාග්ය දැක්ම’ ප්රතිපත්ති ප්රකාශනයට අනුව අධ්යාපනයට මුල් තැන දෙමින්, බදුල්ල, දෙමෝදර සව්දම් දෙමළ මහා විද්යාලයේ දී අලුතින් ඉදිකරන ලද දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ උත්සවය අද දින විද්යාල පරිශ්රයේදී පවත්වන ලදී.
එම පාසලේ ඉගෙනුම ලබන සිසු දරු දැරියන්ට දීර්ඝ කාලයක් සිට පහසුකම් සහිත ගොඩනැගිල්ලක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් නොයෙකුත් දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව සිටි අතර ඊට පිළියමක් ලෙස ඌව පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය ප්රතිපාදන යටතේ රුපියල් මිලියන 15.3ක මුදලක් වැයකර මෙම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කර දී ඇත.
මෙම අවස්ථාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා ඇතුළු ප්රාදේශීය සභා සභාපතිවරුන්, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් එක්ව සිටියහ.
அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களின் ‘ சுபீட்சத்தின் நோக்கு’ கொள்கைப்பிரகடனத்திற்கு அமையக் கல்விக்கு முன்னுரிமை வழங்கி, பதுளை, தெமோதரை சௌதம் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட இரண்டு மாடி வகுப்பறை கட்டிடத் திறப்பு விழா இன்று இடம்பெற்றது.
குறித்த பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் மாணவர்களுக்கு நீண்ட காலமாக வசதிகளுடனான கட்டிடங்கள் இன்மையால் பல சிரமங்களை எதிர்நோக்கினர். இந்நிலையில் இதற்குத் தீர்வாக ஊவா மாகாண கல்வி அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 15.3 மில்லியன் ரூபா செலவில் இந்தக் கட்டிடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாமர சம்பத் தசாநாயக உள்ளிட்ட பிரதேச சபை தலைவர்கள், மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல உட்பட அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.