ඌව පළාත් සභාවේ අධ්යාපන අමාත්යාංශය හා මාධ්ය කාර්යාංශය එක්ව සංවිධානය කරන ලද දන්සැල් වැඩසටහන පොසොන් පොහෝ දින ඌව පළාත් සභාව ඉදිරිපිට පවත්වන ලදී .
නිව් සිටි ඇගෝ ප්රොඩක්ට්ස් ලිම්ටඩ් හා සතුට පර්ටිලයිසර් සමාගමේ පුර්ණ බැතිබර දායකත්වයෙන් පවත්වන ලද මෙම නූඩ්ල්ස් දන්සල, බදුල්ල මුතියංගණ රාජමහා විහාරය ඇතුළු බදුල්ල නගරයට පොහෝ දින පැමිණෙන බැතිමතුන්, ප්රදේශවාසීන් 20,000කට පමණ බෙදා දෙන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය ඇතුළු ඌව පළාතේ සියළුම රාජ්ය ආයතන ප්රධානීන් සහභාගි විය.
ஊவா மாகாண சபையின் கல்வி அமைச்சு மற்றும் ஊடகப் பணியகம் இணைந்து ஏற்பாடு செய்த அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்வு பொசன் நோன்மதி தினத்தன்று ஊவா மாகாண சபை முன்பாக நடைபெற்றது.
நியூவ் சிடி அக்ரோ புரடக்ஸ் லிமிடட் மற்றும் சதுட பெட்டிலைசர் நிறுவனத்தின் பூரண அனுசரணையில் இடம்பெற்ற இந்த நூடுல்ஸ் அன்னதானம் நிகழ்வில், பதுளை முதியங்கன ராஜ மகா விகாரை உட்பட பொசன் நோன்மதி தினத்தன்று பதுளை நகருக்கு வருகை தந்த யாத்திரிகர்கள் மற்றும் பிரதேச வாசிகள் அடங்கலாக சுமார் 20,000 பேருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் தமயந்தி பரணகம உட்பட ஊவா மாகாண சபையின் பிரதானிகள் கலந்துகொண்டனர்.