හම්බන්තොට, ගාල්ල, මාතර හා මොනරාගල යන දිස්ත්රික්කයන්හි අධිකරණ සීමාව භාරව කටයුතුකරන ඉන්දියානු කොන්සල් ජනරාල් දිපින් පී. ආර් මහතා සමඟ සුහඳ හමුවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී, ඉන්දීය රජය විසින් අපේ රටේ ජනතාවට ලබාදෙන සහනාධාර වැඩසටහනට ස්තූතිය කරන ලද අතර, දෙරටටම වැදගත් වන කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් අදහස් හුවමාරු කරගැනීම හා ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පිළිබඳව අන්යෝන්යය වශයෙන් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙත් සාකච්ඡාවට බදුන් විය.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී ප්රියන්ති මහත්මිය ඇතුළු නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஹம்பாந்தொட்டை, காலி, மாத்தறை மற்றும் மொனராகலை ஆகிய மாவட்டங்களின் நீதித்துறை அதிகார எல்லைகளுக்குப் பொறுப்பாகச் செயற்படும் இந்தியாவின் கவுன்சிலர் ஜெனரல் திபின் பீ.ஆர் அவர்களுடன் நட்பு ரீதியான சந்திப்பொன்றை ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது இந்திய அரசினால் எமது நாடு மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுவரும் நிவாரண திட்டங்களுக்கு நன்றிகளைத் தெரிவித்துக்கொண்ட அதேவேளை, இரு நாடுகளும் இடையே பரஸ்பர நல்லுறவைப் பேணும் விதமான பல விடயங்கள் தொடர்பிலும் நட்பு ரீதியில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இந்த சந்திப்பில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சி.பிரியந்தி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.