ජාත්යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමීව ප්රජා සෞඛ්ය ඒකකය, ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව සංවිධානය කරන ලද “ආයුර්වේදයෙන් සුවැති දැයක් – 2022” එක්දින වැඩමුළුව, බදුල්ල දිස්ත්රික් පුස්තකාල ශ්රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී.
සෞඛ්ය හා දේශීය වෛද්ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක, වනිතා කටයුතු සමාජ සුභ සාධන අමාත්යාංශයේ මෙහෙයවීම යටතේ පවත්වන ලද මෙම වැඩමුළුවේදී, දේශිය ආහාර සැකසුම්, චීන කටු ප්රතිකාර, ආයුර්වේද වෛද්ය සායනය, වෛද්ය උපදේශන සේවා, රූපලාවණ්ය වැඩමුළු ඇතුළු විශේෂාංග රැසක් එක්ව තිබුණි.
එමෙන්ම ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව නිල වෙබ් අඩවිය ද මෙහිදී විවෘත කරන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට බදුල්ල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, බදුල්ල නගරාධිපති ප්රියන්ත අමරසිරි මැතිතුමා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ද්යා අඹන්වල මහත්මිය, ඌව පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් වෛද්ය ඩිල්මා ප්රේමතිලක මහත්මිය ඇතුළු නිළධාරීන් පිරිසක් සහභාගි විය.
சர்வதேச மகளிர் தினத்துடன் இணைந்தாக பொதுச் சுகாதாரப் பிரிவு, ஊவா மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களம் ஆகியன இணைந்து ஏற்பாடு செய்த ‘ஆயுர்வேதயென் சுவேதி தெயக் – 2022’ ஒருநாள் செயலமர்வு, பதுளை வாசிகசாலை கேப்போர்கூடத்தில் நடைபெற்றது.
சுகாதாரம் மற்றும் சுதேச வைத்தியம், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு, பெண்கள் விவகாரம் மற்றும் சமூகநல அமைச்சின் மேற்பார்வையின் கீழ் நடைபெற்ற இந்த செயலமர்வில், உள்ளூர் உணவு தயாரித்தல், சீன குத்தூசி மருத்துவம், ஆயுர்வேத மருத்துவம், மருத்துவ ஆலோசனை சேவைகள் மற்றும் அழகு பட்டறை உள்ளிட்ட பல நிகழ்வுகள் நடைபெற்றன.
அதேவேளை ஊவா மாகாண ஆயுர்வேத திணைக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ இணையதளமும் இதன்போது திறந்து வைக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாமர சம்பத் தஸநாயக, பதுளை நகர மேயர் பிரியந்த அமரசிறி, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, ஊவா மாகாண ஆயுர்வேத ஆணையாளர் வைத்தியர் டில்மா பிரேமதிலக்க மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.