මහියංගනය සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය පිහිටි ඉඩමේ බීජ ගබඩා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
දේශීය කර්මාන්තය නගා සිටුවීමේ අරමුණින් Contingent Emergency Response Component (CERC) අරමුදලින් ලෝක බැංකු ණය ආධාර මත දේශීය වශයෙන් බීජ ගබඩා 103ක් ඉදිකිරීමට යෝජිතව ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය මගින් දන්වා ඇත. ඒ අනුව ඌව පළාත් සභාව මගින් බීජ ගබඩා 08ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.
ඒ අනුව මහියංගන ප්රදේශය ආශ්රිතව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බීජ, ගබඩා කිරීමේ අරමුණෙන් කෘෂිකර්ම අමාත්යංශයට වෙන්කර ඇති හෙල බොජුන් හල, සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්යක්ෂක කාර්යාලය සහ ක්රීඩා හා සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය පිහිටි භූමියේ එම ගබඩාව ඉදිකරමින් පැවැතුණි. නමුත් එම ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේදී එම භූමිය වෙනත් සංවර්ධන කටයුත්තකට යොදාගෙන ඇති බව මහියංගන ප්රාදේශීය ලේකම් විසින් පෙන්වා දුන් හෙයින් මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය මතු වී ඇත.
මෙම ගැටලුව විසඳීම සඳහා අදාල අමාත්යාංශයේ ඇමතිතුමා සමග ක්ෂේත්ර අධ්යයන සංචාරයක නිරතවීමට තීරණය කළ අතර, ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමට නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්යංශ ලේකම් ආර්.එම්.ටී.බී. හාතියාල්දෙණිය මහතා, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් (ඉඩම්) නිරෝෂා හපුහින්න මහත්මිය ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ.
மஹியங்கனை கலாச்சார நிலையம் அமைந்துள்ள காணியில் விதைக் களஞ்சிய வளாகம் ஒன்றினை அமைப்பது தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினை தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
உள்நாட்டுத் தொழில்துறையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு Contingent Emergency Response Component (CERC) நிதியத்திலிருந்து உலக வங்கிக் கடன் உதவியாக உள்நாட்டில் 103 விதைக் களஞ்சியங்களை நிர்மாணிப்பதிற்கு உத்தேசித்துள்ளதாக விவசாய அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி ஊவா மாகாண சபையினால் 08 விதைக் களஞ்சியசாலைகளை நிர்மாணிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி, மஹியங்கனை பிரதேசத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விதைகளைச் சேமிப்பதற்காக விவசாய அமைச்சுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஹெல பொஜுன் மண்டபம், உதவி விவசாய பணிப்பாளர் அலுவலகம் மற்றும் விளையாட்டு மற்றும் கலாச்சார நிலைய வளாகத்தில் களஞ்சியசாலை நிர்மாணிக்கப்பட்டு வந்தது. எவ்வாறாயினும், நிர்மாணப் பணிகளின் போது குறித்த காணி வேறு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக மஹியங்கனை பிரதேச செயலாளர் சுட்டிக்காட்டியமையினால் இந்த பிரச்சினை எழுந்துள்ளது.
இப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணும் நோக்கில், சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சக அமைச்சருடன் கள ஆய்வுக்குச் செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டதோடு, அதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்தக் கலந்துரையாடலில் ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் ஆர்.எம்.டி.பீ. ஹாதியல்தெனிய, மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் (காணி) நிரோஷா ஹபுஹின்ன உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.