ඌව පළාත් කොවිඩ් මර්දන කමිටු රැස්වීම බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී බදුල්ල හා මොණරාගල දිස්ත්රික්කවල පවතින වර්තමාන කොවිඩ් තත්ත්වය පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී.
ප්රතිකාර මධ්යස්ථානවල පවතින අඩුපාඩු සහ ගැටළු, දිනකට වාර්තා වන රෝගීන් සංඛ්යාව, රෝහල් වල ප්රතිකාර ලබන රෝගීන්, නිවාස වල සිටින රෝගීන්, ඔක්සිජන් අවශ්යතාවය, නිරෝධායන මධ්යස්ථාන ඇතුළු වසංගතය පාලනය කිරීම මෙන්ම ජන ජීවිතය අඩාල නොවී පවත්වාගෙන යාමට අවශ්යය ගතයුතු පියවර පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර ඒවාට ගත යුතු විසඳුම් සහ ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.
මෙම අවස්ථාව සදහා ග්රාමීය හා පාසල් ක්රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය ගරු තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා, බදුල්ල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්තිර්ර් ගරු සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී. විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම්, මොණරාගල දිස්ත්රික් ලේකම්තුමන්, ඌව පලාත් සෞඛ්ය සේවා අධ්යක්ෂක තුමිය ඇතුළු පළාත් සෞඛ්ය සේවා නියෝජිතයින්, පළාත් පාලන ආයතන ප්රධානින් සහ ප්රාදේශීය දේශපාලන නියෝජිතයන්, පොලිසියේ ඉහල නිලධාරී මහතුන් සහ යුධ හමුදාව නියෝජනය කරමින් නිලධාරී මහතුන් කිහිප දෙනෙකු සහ තවත් රාජ්ය නිලධාරීන් සහ සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ ගරු අමාත්ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මැතිතුමා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ඩිලාන් පෙරේරා මැතිතුමා ද බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම්තුමිය ඇතුලු රාජ්ය නිලධාරීන් බොහෝ පිරිසක් ද මෙම අවස්ථාව සදහා සහභාගී විය.
ஊவா மாகாண கொவிட் கட்டுப்பாட்டுக் குழுக் கூட்டம் பதுளை மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது பதுளை மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களின் தற்போதைய கொவிட் நிலவரங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
சிகிச்சை மையங்களில் நிலவும் குறைபாடுகள் மற்றும் பிரச்சனைகள், நாளாந்தம் பதிவாகும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை, மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளர்கள், வீடுகளில் இருக்கும் நோயாளர்கள், ஒக்ஸிஜன் தேவைப்பாடுகள், தனிமைப்படுத்தல் மையங்கள் உள்ளிட்ட தொற்றுநோயைக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதிக்காமல் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் விரிவாகக் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன், அவற்றுக்கான தீர்வுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் ஆலோசனைகளை வழங்கினேன்.
இந்த நிகழ்வில் கிராமிய மற்றும் பாடசாலை விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ தேனுக விதானகமகே, பதுளை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் இணைத் தலைவர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ மேஜர் சுதர்ஷன தெனிபிடிய, ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர்கள், மொனராகலை மாவட்டச் செயலாளர், ஊவா மாகாண சுகாதாரப் பணிப்பாளர் உள்ளிட்ட மாகாண சுகாதார சேவை அதிகாரிகள், உள்ளாட்சி நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் அரசியல் பிரதிநிதிகள், பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள், Zoom தொழிநுட்பத்தை ஊடாக கௌரவ அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலடி சில்வா, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டிலான் பெரேரா, பதுளை மாவட்டச் செயலாளர் உள்ளிட்ட அரச அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.