පුවත් හා නිවේදන


ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බණ්ඩාරවෙල නව වාණිජ මධ්‍යස්ථානය

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බණ්ඩාරවෙල නව වාණිජ මධ්‍යස්ථානය

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බණ්ඩාරවෙල නව වාණිජ මධ්‍යස්ථානය වෙළඳ ප්‍රජාවගේ හා පාරිභෝගික ජනතාවගේ අයිතියට පත් කරන ලදී. 2004 වර්ෂයේදී නිර්මාණය කළ මෙම වාණිජ මධ්‍යස්ථානය වසර 17 කට ආසන්න කාලයකට පසු 2021 වර්ෂයේ කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හමුවේ දිවයිනටම පනවා තිබූ සංචරණ සීමා කාලය තුළ...

read more
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 2019 වර්ෂයේ අ.පො.ස.(සා/පෙළ) හා අ.පො.ස.(උ/පෙළ) විශිෂ්ඨ ලෙස සමත්වූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 2019 වර්ෂයේ අ.පො.ස.(සා/පෙළ) හා අ.පො.ස.(උ/පෙළ) විශිෂ්ඨ ලෙස සමත්වූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 2019 වර්ෂයේ අ.පො.ස.(සා/පෙළ) හා අ.පො.ස.(උ/පෙළ) විශිෂ්ඨ ලෙස සමත්වූ දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනක් අද දින බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍යයෙන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ A සාමාර්ථ 9 ලබා...

read more
දියතලාවේ පිහිටි ඌව පළාත් ආයුර්වේද මහ රෝහලේ ස්ථාපිත කරන ලද කොවිඩ් 19 අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය

දියතලාවේ පිහිටි ඌව පළාත් ආයුර්වේද මහ රෝහලේ ස්ථාපිත කරන ලද කොවිඩ් 19 අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය

දියතලාවේ පිහිටි ඌව පළාත් ආයුර්වේද මහ රෝහලේ ස්ථාපිත කරන ලද කොවිඩ් 19 අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය අද දින ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ 17වන ඉංජිනේරු සේවා රෙජිමේන්තුවේ ශ්‍රම දායකත්වය යටතේ, ඌව පළාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන මගින් ලබාදුන් රුපියල් මිලියන...

read more
ඌව පළාත් මගී ප්‍රවාහන සේවා අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡාවක්

ඌව පළාත් මගී ප්‍රවාහන සේවා අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡාවක්

ඌව පළාත් මගී ප්‍රවාහන සේවා අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී ඒකාබද්ධ ධාවන කාලසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන ගැටලු, බස් නැවතුම්පොළ වල මේ වන විට පවතින විවිධ ගැටලු, ඒකාබද්ධ ධාවන කාල සටහනට අනුව පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනය නොවන...

read more
පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා ….

පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා ….

ඌව පළාත් සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා ඇතුළු සභාවේ නිල කාලය අවසන් වන තෙක් කටයුතු කළ හිටපු ගරු අමාත්‍යතුමන්ලා සමග සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා පාරිතෝෂික දීමනාවක් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන්...

read more
ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංග්‍රීසි ඒකකය විසින් සකස් කරන ලද A LADDER TO LEARN පොත එළිදක්වන ලදී.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංග්‍රීසි ඒකකය විසින් සකස් කරන ලද A LADDER TO LEARN පොත එළිදක්වන ලදී.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංග්‍රීසි ඒකකය විසින් සකස් කරන ලද A LADDER TO LEARN පොත එළිදක්වන ලදී. මෙම පොත මගින් වඩාත් පැහැදිලි අදහස් මෙන්ම ඉලක්කගත සහය වෙනුවෙන් සිසුන් හට ලබා දෙන ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු සඳහා වන සියලු උපදෙස් ඉංග්‍රීසි, සිංහල හා දෙමළ යන භාෂා...

read more
කොවිඩ් 19 වසංගතයේ තුන්වෙනි රැල්ලෙන් බලපෑමකට ලක් වූ වැඩිහිටි නිවාස, ළමා නිවාස වලට සහන මල්ල ලබාදීමේ වැඩසටහන

කොවිඩ් 19 වසංගතයේ තුන්වෙනි රැල්ලෙන් බලපෑමකට ලක් වූ වැඩිහිටි නිවාස, ළමා නිවාස වලට සහන මල්ල ලබාදීමේ වැඩසටහන

ඌව පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක රාජ්යව නොවන සංවිධානයක් වන ඌව ශක්ති පදනම විසින් සංවිධානය කරන ලද, කොවිඩ් 19 වසංගතයේ තුන්වෙනි රැල්ලෙන් බලපෑමකට ලක් වූ වැඩිහිටි නිවාස, ළමා නිවාස වලට සහන මල්ල ලබාදීමේ වැඩසටහන බදුල්ල උදය ළමා නිවාස පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී. කොවිඩ් වසංගතය සඳහා වූ...

read more
ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට පරිත්‍යාග කළ, බදුල්ල නගරයේ තිබෙන තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ආයුර්වේද විශේෂ ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ලෙස අද දින ජනතා අයිතියට

ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට පරිත්‍යාග කළ, බදුල්ල නගරයේ තිබෙන තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ආයුර්වේද විශේෂ ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ලෙස අද දින ජනතා අයිතියට

ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවට පරිත්‍යාග කළ, බදුල්ල නගරයේ තිබෙන තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ආයුර්වේද විශේෂ ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ලෙස අද දින ජනතා අයිතියට පත් කරන ලදී. බදුල්ල නගරයේ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයන් වන බුද්ධදාස සමරජීව මහතා සහ අයිරින් හිල්ඩා මහත්මිය විසින් රුපියල් කෝටි තුනක...

read more
මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය උදෙසා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡාවකට ලක් කළ අතර, මේ වන විට ක්‍රියාත්මකවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල වර්තමාන තත්ත්වය,...

read more

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ මාසික රැස්වීම

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අරමුදලේ පාලක මණ්ඩලයේ මාසික රැස්වීම ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මෙහිදී වෛද්‍යාධාර, අධ්‍යාපන ආධාර, නිවාස ආධාර ඇතුළු මුදල් ආධාර පිළිබඳව ලැබී ඇති ඉල්ලීම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ අතර, මුදල් ආධාර කිහිපයක් ඉදිරියේදී ලබාදීමට තීරණය කෙරුණි. මෙම...

read more