පුවත් හා නිවේදන


“ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

“ගම සමඟ පිළිසඳරක්” වැඩසටහනෙහි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

සෞභාග්‍යයයේ  දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව දුෂ්කර ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන ලද "ගම සමඟ පිළිසඳරක්" වැඩසටහනෙහි පළවෙනි වැඩසටහන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හල්දුම්මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වෙලංවිට ග්‍රාමයේදී 2020-09-25...

read more
ඌව පළාත තුළ බරපතල රෝගවලට ගොදුරුවි සිටින හා විවිධ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගින් සහ අධ්‍යාපන කටයුතු දිරිගැන්විම සඳහා

ඌව පළාත තුළ බරපතල රෝගවලට ගොදුරුවි සිටින හා විවිධ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගින් සහ අධ්‍යාපන කටයුතු දිරිගැන්විම සඳහා

ඌව පළාත තුළ බරපතල රෝගවලට ගොදුරුවි සිටින හා විවිධ රෝග වලින් පෙළෙන රෝගින් 57ක් සඳහා රු.570,000.00ක් හා අධ්‍යාපන කටයුතු දිරිගැන්විම සඳහා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 05 දෙනෙකු සඳහා රු.50,000.00ක් හා හානියට පත් නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ප්‍රතිලාභින් 03 දෙනෙකු සඳහා රු .60,000.00ක්...

read more
ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි දරිද්‍රතාවයට මුහුණ පා සිටින පවුල් හෝ පුද්ගලයන්ට මුල්‍යමය සහන සැලසීමට

ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි දරිද්‍රතාවයට මුහුණ පා සිටින පවුල් හෝ පුද්ගලයන්ට මුල්‍යමය සහන සැලසීමට

ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචි දරිද්‍රතාවයට මුහුණ පා සිටින පවුල් හෝ පුද්ගලයන්ට මුල්‍යමය සහන සැලසීමටත්,බරපතල රෝගවලට ගොදුරු වි සිටින හෝ දැඩි අසාධ්‍ය තත්වයෙන් පෙළෙන රෝගින්ගේ  ශල්‍යකර්ම හා අධ්‍යාපන අංශයෙන් විවිධ ජයග්‍රහණයන් ලබා ඇති සිසුන් උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සහ ස්වභාවික...

read more
ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති, එරික් ලැවටු මහතා සමඟ සුහද පිළිසඳර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති, එරික් ලැවටු මහතා සමඟ සුහද පිළිසඳර

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රංශ තානාපති, එරික් ලැවටු මහතා (Eric LAVERTU) සමග දෙසැම්බර් 4 දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී සුහද පිළිසඳරකට එක්...

read more
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමේ මූලික සාකච්ඡාව

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමේ මූලික සාකච්ඡාව

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමේ මූලික සාකච්ඡාව මොණරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පවත්වන ලදී. 2021 වසරේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂිත විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධි 11ක් හා පීඨ 4ක් ආරම්භ කිරීමට...

read more
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ ආරම්භක වැඩසටහන

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ ආරම්භක වැඩසටහන

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද රුක් රෝපණ ආරම්භක වැඩසටහන දෙසැම්බර් මස 03 දින ඇල්ල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මිල්ලගම ග්‍රාම නිලධාරී වසමේදී පවත්වන...

read more
අක්‍රීය තත්වයේ පවතින සුදු ගම්මිරිස් වගාව යළි පටන් ගැනීමේ අරමුණින් සුදු ගම්මිරිස් ගොවීන් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

අක්‍රීය තත්වයේ පවතින සුදු ගම්මිරිස් වගාව යළි පටන් ගැනීමේ අරමුණින් සුදු ගම්මිරිස් ගොවීන් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක්

අක්‍රීය තත්වයේ පවතින සුදු ගම්මිරිස් වගාව යළි පටන් ගැනීමේ අරමුණින් සුදු ගම්මිරිස් ගොවීන් සමඟ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඌව පරණගම, වෑතලාව ප්‍රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටා ඇති සුදු ගම්මිරිස් කර්මාන්ත ශාලාවේ දී පවත්වන...

read more
වැවේගම දිසා රෝහලේ ‘සුරකීමේ සංවිධානය’

වැවේගම දිසා රෝහලේ ‘සුරකීමේ සංවිධානය’

වැවේගම දිසා රෝහලේ 'සුරකීමේ සංවිධානය' සමග ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී සිදුකළ සාකච්ඡාවේදී සාකච්ඡා වූ පරිදි නායයෑමේ අවදානම සහිත ස්ථානයක පිහිටා ඇති මෙම දිසා රෝහල හි තත්ත්වය...

read more
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී අද දින දෙසැම්බර් මස 01වන දින...

read more