10 වන පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය පළාත් පාලන සමුළුව – 2023 ඊයේ දින (14) රුවන්ඩාවේ අගනුවර වන කිගාලි හි දී, රුවන්ඩාවේ අග්රාමාත්ය Ngirente Edouard මැතිතුමාගේ ප්රධානත්වයෙන් හා රටවල් රැසක නියෝජිතයින්ගේ සහභාගිත්වයෙන් නිල වශයෙන් ආරම්භ විය.
(Building resilience in local government to build back better ) “පළාත් පාලන ආයතන වලට වඩාහොදින් ඔරොත්තු දිමේ හැකියාව ගොඩ නැගිම” යන තේමාව යටතේ පැවැත්වෙන මෙවර සමුළුවට ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ.එම්.මුසම්මිල් මැතිතුමා සහභාගී වී ඇත.
නොවැම්බර් මස 14 වන දින සිට 17 වන දින දක්වා රුවන්ඩාවේ අගනුවර වන කිගාලි හිදි පැවැවෙන මෙම සමුළුවේදී ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදය, දේශගුණික විපර්යාස හා කොවිඩ්-19 වසංගතය ඇතුළු ඍණාත්මක බලපෑම් වලට පළාත් පාලන ආයතන මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද, ඉදිරියේදී එවන් අවස්ථා වලට සූදානම් වෙන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ සාකච්ඡා වේ.
ගරු අග්රාමාත්ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි, ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ.එම්. මුසම්මිල් මැතිතුමා මෙම සමුළුවට සහභාගී වී, “නගර මුල්ය තුලින් මහජන සහභාගිත්වය හරහා සුහුරු සහ මානව නගර නිර්මාණය කිරිම” (Smart and Human City is making through the Public Participation in the City Finance) යන මාතෘකාව යටතේ විශේෂ දේශනයක් ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත අතර, සමුළුවේදි ගන්නා වු නිර්දේශ 2024 පොදුරාජ්ය මණ්ඩලිය ප්රධානින්ගේ රැස්විමේදි (CHOGM) ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතය.
10வது பொதுநலவாய உள்ளூராட்சி மன்ற மாநாடு – 2023 நேற்று (14) ருவாண்டா தலைநகர் கிகாலியில், ருவாண்டா குடியரசின் பிரதமர் Ngirente Edouard அவர்களின் தலைமையில், பல நாடுகளின் பிரதிநிதிகளின் பங்கேற்புடன் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பமானது.
(Building resilience in local government to build back better ) ‘உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களின் மீள் தன்மையைச் சிறந்த முறையில் உருவாக்குதல்’ எனும் தொனிப்பொருளின் கீழ் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில், இலங்கையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஊவா மாகாண ஆளுநர் ஏ.ஜே.எம். முஸம்மில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.
நவம்பர் 14ஆம் திகதி முதல் 17ஆம் திகதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாட்டில் உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடி, பருவநிலை மாற்றம் மற்றும் கோவிட்-19 தொற்று உள்ளிட்ட எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளை உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் எந்த வகையில் கையாலாவது, எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான சூழ்நிலைகளுக்கு எவ்வாறு தயாராக வேண்டும் என்பது குறித்துக் கலந்துரையாடப்படும்.
கௌரவ பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க, இலங்கையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்திக் குறித்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்டுள்ள ஆளுநர் ஏ.ஜே.எம். முஸம்மில் (Smart and Human City is making through the Public Participation in the City Finance) எனும் தலைப்பின் கீழ் விசேட உரையொன்றையும் நிகழ்த்தவுள்ளார். குறித்த மாநாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் பரிந்துரைகள் 2024 ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பொதுநலவாய நாடுகளின் தலைவர்கள் மாநாட்டில் (CHOGM) முன்வைக்கப்படவுள்ளது.