බදුල්ල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම අද දින බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.
එහිදී මේ වන විට දිස්ත්රික්කය තුළ ක්රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් වල වර්තමාන ප්රගතිය හා ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමේදී පැන නගින ගැටලු පිළිබඳව මෙන්ම ඉදිරියේදී ක්රියාත්මක කිරීමට යෝජිත නව සංවර්ධන වැඩකටයුතු, ආපදා හා සුභ සාධන වැඩසටහන් පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන ලදී.
ඉදිරි මාස වල දී ඇති වන අධික වර්ෂා සහිත කාලගුණික තත්ත්වයත් සමග I ROAD මාර්ග ව්යාපෘතීන් යටතේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන මාර්ග වල ප්රමිතිය හා එම සංවර්ධන ව්යාපෘති සිදු නොවීමෙන් ජනතාවට ඇතිවන පීඩා පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී. ආපදා තත්ත්වයන් හේතුකොට ගෙන නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම සිදු විය යුතු බව සාකච්ඡා කල අතර, මහියංගනය, දිවුලපැලැස්ස වන අලි වැට ප්රතිස්ථාපනය කඩිනම් කළ යුතු බව ප්රකාශ කෙරිණි.
දිස්ත්රික් සුභසාධන කටයුතු ජනතාවට ලබාදීමේ අරමුණින් බණ්ඩාරවෙල රෝහල හා දියතලාව රෝහල ඒකාබද්ධ කොට සේවා සැපයීම් පුළුල් කිරීමටද මහියංගන මහ රෝහල ජාතික රෝහලක් ලෙස නම් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සම්පාදනය මෙන්ම බල්ලකැටුව, හපුතලේ, වැවේගම, නියංගහවෙල ආදී රෝහල් ද ක්රියාත්මක තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාමට ඇති බාධාවන් පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන ලදී.
උමා ඔය ව්යාපෘතිය අවසන් වීමෙන් පසුව දැනට එම ප්රදේශවල ක්රියාත්මක පානීය ජලය බෙදාහැරීමේ ක්රමය අඛණ්ඩව විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය හා විදුලිබල මණ්ඩලය ද එක්ව සාකච්ඡා කොට කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ද අවධාරණය කළ අතරම, උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතියෙන් ඉඩම් අහිමි පවුල් විසි නවයක් සඳහා අයිස් ලැබ් වතු යායෙන් වෙන් කරන අක්කර පනහක ඉඩම සඳහා දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු අනුමැතිය ලබාදීමට ද එකඟ වූ අතරම දිස්ත්රික්කයේ පවතින තවත් බොහෝ ගැටළු යෝජනා පිළිබඳව සාකච්ඡා කොට ඒ ඒ ආයතන දැනුවත් කිරීමට හා කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් ඉදිරිපත් කොට ක්රියාත්මක කිරීමත් අත්යවශ්ය බවත් අවධාරණය කළේය.
මෙම අවස්ථාවට ගරු නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා , රාජ්ය අමාත්යවරුන් වන චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා හා තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා , බදුල්ල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී මේජර් සුදර්ශන දෙනිපිටිය මැතිතුමා ඇතුළු දේශපාලන අධිකාරිය, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් ප්රභාත් අබේවර්ධන මහතා, දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ (සැලසුම්)කේ. එස්. බී සේනානායක යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු පළාත් රාජ්ය ආයතන ප්රධානීන් සම්බන්ධ වූහ.
பதுளை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் இன்றைய தினம் பதுளை மாவட்ட செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
இதன்போது மாவட்டத்தில் தற்போது அமுல்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் தற்போதைய முன்னேற்றம் மற்றும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும்போது ஏற்படும் பிரச்சினைகள், எதிர்காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புதிய அபிவிருத்திப் பணிகள், பேரிடர் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது.
எதிர்வரும் மாதங்களில் பெய்யும் கனமழையால், I ROAD வீதி திட்டங்களின் கீழ் உள்ள வீதிகளின் தரம் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தித்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படாததால் மக்கள் முகங்கொடுக்கும் இன்னல்கள் குறித்து விரிவாகக் கலந்தாலோசிக்கப்பட்டது. அனர்த்த நிலைமைகள் காரணமாக மீள்குடியேற்ற நடவடிக்கைகளுக்கு உடனடி தீர்வுகள் வழங்கப்பட வேண்டுமெனவும் இதன் போது வலியுறுத்தப்பட்டது. மஹியங்கனை, திவுலபலஸ்ஸ பிரதேசங்களில் யானை வேலியை மாற்றும் பணிகள் துரிதப்படுத்தப்பட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
மாவட்ட மக்களுக்கு நலன்புரி சேவைகளை வழங்குவதற்காக பண்டாரவளை வைத்தியசாலை மற்றும் தியத்தலாவ வைத்தியசாலையை இணைத்து சேவைகளை விரிவுபடுத்துவதுடன், மஹியங்கனை பொது வைத்தியசாலையைத் தேசிய வைத்தியசாலையாகப் பெயரிடல், பல்லகெட்டுவ, ஹப்புத்தளை, வெவேகம மற்றும் நியங்கஹவெல மருத்துவமனைகளின் செயற்பாடுகளைத் தொடர்ந்தும் கொண்டு நடாத்துவதற்குத் தடையாக உள்ள விடயங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது.
உமா ஓயா திட்டம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் அந்தப் பிரதேசங்களில் செயற்படும் குடிநீர் விநியோக முறைமையினை முறையாகப் பராமரித்தல் தொடர்பில் நீர்வழங்கல் சபை மற்றும் மின்சார சபை போன்றவற்றோடு கலந்துரையாடி, துரித நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்துவலியுறுத்தப்பட்டது.
உமா ஓயா வேலைத்திட்டத்தினால் காணிளை இழந்த இருபத்தொன்பது குடும்பங்களுக்கு ஐஸ்லேபி தோட்டத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்ட ஐம்பது ஏக்கர் காணிக்கு அங்கீகாரம் வழங்க மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு இணக்கம் தெரிவித்து. மேலும் மாவட்டத்திலுள்ள பல பிரச்சினைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான தீர்வுகள் குறித்துக் கலந்துரையாடி அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு அறிவித்து விரைவாக அமுல்படுத்தத் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் நிமல் சிறிபால டி சில்வா, சாமர சம்பத் தசநாயக்க, தேனுக விதானகமகே, பதுளை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மேஜர் சுதர்சன தெனிபிட்டிய உள்ளிட்ட அரசியல் அதிகாரிகள், ஊவா மாகாண பிரதம செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, பதுளை மாவட்ட செயலாளர் பிரபாத் அபேவர்தன, மாவட்ட பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) கே. எஸ். பி சேனாநாயக்க உட்பட அரச நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.