පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ අධ්යාපනය හා අනෙකුත් අත්යවශ්ය සේවාවන් ලබා දීමේදී පැන නැගී ඇති ගැටලු සම්බන්ධ සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී පෞද්ගලික මගී පොදු ප්රවාහන සේවාවන් නොකඩවා පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධව වැඩි අවධානයක් යොමු විය.
පෞද්ගලික බස් රථ සහ සිසු සැරිය බස් රථ සඳහා බාධාවකින් තොරව ඉන්ධන ලබාදිය යුතු ක්රමවේද පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුන් අතර මේ සඳහා වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වා දීමට නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නෙමි.
එමෙන්ම පළාත් ප්රධාන ලේකම්තුමාගේ අනුමැතිය ලත් අත්යවශ්ය සේවා සපයන සැහැල්ලු වාහන හා පාසල් ප්රවාහන වෑන් රථ සඳහා ඉන්ධන ලබාදිය යුතු ක්රමවේද පිළිබඳව අවධානය යොමු විය.
අත්යාවශ්ය සේවාවන් හා පොදු ප්රවාහන කටයුතු නොකඩවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා සැලසුමක් සහිතව හඳුන්වා දෙන මෙම වැඩපිළිවෙළ තුළින් කවරෙකු හෝ අයුතු ප්රයෝජනයක් ගැනීමට තැත් කළහොත් එම පුද්ගලයින්ට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම අත්හිටුවන ලෙසත් නියෝග කළෙමි.
මෙම අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, නියෝජ්ය ප්රධාන ලේකම් (පාලන) ආර්.එච්.සී. ප්රියන්ති මහත්මිය, අධ්යාපන අමාත්යාංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, පළාත් සමූපකාර සංවර්ධන කොමසාරිස් සී.අද්දරවත්ත මහතා, සමූපකාර ඉන්ධනහල් කළමනාකරු, ශ්රී.ලං.ග.ම. බස් රථ ආශ්රිත සංගමයේ ලේකම් සහ කළමණාකරු, පෞද්ගලික බස් රථ සංගමයේ ලේකම් සහ කළමනාකරු ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
தற்போதைய எரிபொருள் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் கல்வி மற்றும் அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது தனியார் பயணிகள் பொது போக்குவரத்து சேவைகள் குறித்து அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
தனியார் பஸ்கள் மற்றும் சிசு சரிய பஸ்களுக்கு எவ்வித தடையுமின்றி எரிபொருள் வழங்கப்பட வேண்டிய முறை தொடர்பில் உரிய அதிகாரிகளுக்குப் பணிப்புரை வழங்கியதுடன் அதற்கான வேலைத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்குப் பணிப்புரை வழங்கினேன்.
மாகாண பிரதான செயலாளரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்கும் இலகுரக வாகனங்கள் மற்றும் பாடசாலை போக்குவரத்து வேன்களுக்கு எரிபொருள் வழங்கும் முறைகள் தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
அத்தியாவசிய சேவைகள் மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்தைத் தடங்கலின்றி தொடரும் நோக்குடன் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள இந்த திட்டத்தின் ஊடாக முறைகேடுகள் செய்து பயனைப் பெற முயற்சிக்கும் நபர்களுக்கு எரிபொருள் வழங்குவதை இடைநிறுத்தவும் இதன்போது உத்தரவு வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, பிரதி பிரதான செயலாளர் (திட்டமிடல்) ஆர்.எச்.சி. பிரியந்தி, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, மாகாண கூட்டுறவு அபிவிருத்தி ஆணையாளர் சி. அத்தரவத்த, கூட்டுறவு எரிபொருள் நிலைய மேலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.