ටෝකියෝ 2020 පැරාලිම්පික් ක්රීඩා උළෙලේ දී F46 කාණ්ඩයේ හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වේ ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවමින් ශ්රී ලංකා ඉතිහාසයේ ප්රථම පැරාලිම්පික් රන් පදක්කම ලක්මාතාවට දිනා දුන් රණවිරු දිනේෂ් ප්රියන්ත හේරත් ඔබට ජාතියේ උත්තමාචාරය පුදදෙමු.

ඉදිරි වැඩකටයුතු සර්වප්රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි ඉත සිතින් පතමි.
டோக்கியோ 2020 பாராலிம்பிக் போட்டிகளில் F46 ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் உலக சாதனை படைத்து, இலங்கை வரலாற்றில் முதல் பாராலிம்பிக் தங்கப் பதக்கம் வென்ற போஇராணுவ வீரரான தினேஷ் பிரியந்த ஹேரத் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்…!

உங்களின் எதிர்கால முயற்சிகள் அனைத்தும் சிறக்க உளமார வாழ்த்துகிறேன்.