රිදීමාලියද්ද ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇකිරියන්කුඹුර ග්රාම නිලධාරි වසමට අයත් අලි වැට සම්බන්ධයෙන් පැන නැග ඇති ප්රශ්න සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.
මෙම ගැටළු සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කර වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස දිස්ත්රික් ලේකම් තුමියට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.
මෙම අවස්ථාවට ශ්රී බෝධිරුක්ඛාරාමය විහාරයේ විහාරාධිපති දෙහිගම ඥානරත්න හිමි, බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා ඇතුළු ඇකිරියන්කුඹුර ග්රාම නිලධාරි වසම නියෝජනය කරමින් පිරිසක් සහභාගී විය.
ரிதீமாலியத்த பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் ஏகிரியன்கும்புற கிராம சேவகர் வசத்தில் யானை வேலி தொடர்பில் எழுந்துள்ள பிரச்சினை தொடர்பில் கலந்துரையாடலொன்று ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
குறித்த பிரச்சினை தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொண்டு அறிக்கையொன்றைச் சமர்ப்பிக்குமாறு மாவட்டச் செயலாளருக்கு ஆலோசனை வழங்கினேன்.
இந்த கலந்துரையாடலில் ஸ்ரீ போதிருக்காராமாய விகாரையின் விகாராதிபதி தெஹிகம ஞானரத்ன ஹிமி, பதுளை மாவட்டச் செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக உள்ளிட்ட ஏகிரியன்கும்புற கிராம சேவகர் பிரிவை பிரதிணுவப்படுத்தி குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.