මැලේසියානු ශ්රී ලංකා මහකොමසාරිස් ටැන් යැං තායි (Tan Yang Thai) මහතා සමග අද දින ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලයේදී සුහද පිළිසඳරකට එක් විය.
මෙම සාකච්ඡාවේදී දෙරට අතර පවතින ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා පිළිබඳව අන්යෝන්යය වශයෙන් වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට බදුන් විය.
තවද, මෙම හමුව සනිටුහන් කරමින් මැලේසියානු ශ්රී ලංකා මහකොමසාරිස්වරයා වෙත සමරු තිළිණයක් ද ප්රධානය කෙරිණි.
இலங்கைக்கான மலேசிய உயர்ஸ்தானிகர் டான் டாங் தாய் (Tan Yang Thai) அவர்களுடனான சந்திப்பொன்று இன்றைய தினம் ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது இரு நாடுகளும் இடையே பரஸ்பர நல்லுறவைப் பேணும் விதமான விடயங்கள் தொடர்பில் நட்பு ரீதியில் கலந்துரையாடப்பட்டது.
மேலும் குறித்த சந்திப்பை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச் சின்னம் ஒன்றும் இலங்கைக்கான மலேசிய உயர்ஸ்தானிகர் அவர்களுக்கு வழங்கி வைக்கப்பட்டது.