බදුල්ල මහ නගර සභා සීමාව තුල විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන වීල්ස් පාර්ක් ක්රීඩාංගනයේදී නිල වශයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.
මෙමගින් බදුල්ල නගර සීමාවේ ග්රාම නිලධාරි වසම් 13ක් ආවරණය වන පරිදි ප්රධාන වීදී, කඩසාප්පු, රාජ්ය ආයතන හා නිවාස පරීක්ෂා කිරීම, ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි අවධානම් ප්රදේශ පරීක්ෂාවට ලක් කර, ජනතාව දැනුවත් කිරීම, අදාල ස්ථාන නොපමාව දූමායනය කොට පවිත්ර කිරීම, කැලි කසල එක් කිරීම වැනි වැඩසටහන් රැසක් මෙමගින් ක්රියාත්මක වේ.
තවද පරීක්ෂා කරනු ලබන සියලු ස්ථාන දැඩි අවධානම් කලාප, ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවිය හැකි ස්ථාන හා ඩෙංගුවලින් තොර ස්ථාන යනුවෙන් පිළිවෙළින් රතු, කහ සහ කොළ වශයෙන් කාඩ් පත් ලබාදීමටද නියමිතය.
ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, බදුල්ල මහ නගර සභාව සහ මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් එක්ව සංවිධානය කරන ලද මෙම වැඩසටහනේ පොලිසිය, යුද හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඇතුළු පළාත් පාලන ආයතන වල සේවකන් ඇතුළු 400ක් පමණ පිරිසක් එක්වූ අතර, බැකෝ යන්ත්ර, ටැක්ටර් හා වාහන යොදා ගනිමින් නගරය පවිත්ර කිරිමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක වේ.
මෙම අවස්ථාවට බදුල්ල නගරාධිපති ඩබ්ලිව්.ඩී. ප්රියන්ත අමරසිරි මහතා, පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී.විජේරත්න මහතා, පළාත් පාලන කොමසාරිස් හා ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, පළාත් පාලන හා අධ්යාපන අමාත්යංශයේ ලේකම් සන්ධ්යා අඹන්වල මහත්මිය, දිස්ත්රික්ක ජ්යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්, යුධ හමුදා නිලධාරින්, ග්රාම නිළධාරීන්, මහජන සෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
பதுளை மாநகர சபை எல்லைக்குட்பட்ட விசேட டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கை வீல்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் உத்தியோகபூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
இதற்கமைய பதுளை நகர எல்லைக்குட்பட்ட 13 கிராம உத்தியோகஸ்தர் பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய பிரதான வீதிகள், கடைகள், அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் வீடுகளை ஆய்வு செய்தல், டெங்கு நுளம்பு பெருகும் பகுதிகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் மக்கள் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல், குறித்த இடங்களுக்கு உடனடியாக புகை அடித்தல், குப்பை கூளங்களை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட பல செயற்பாடுகள் இதன்மூலம் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
மேலும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் இடங்களுக்கு அமைய அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகள், டெங்கு இனப்பெருக்கம் செய்யும் இடங்கள் மற்றும் டெங்கு இல்லாத பகுதிகளில் என அடையாளம் காணப்பட்டுச் சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் பச்சை அட்டைகள் வழங்கப்படும்.
ஊவா மாகாண ஆளுநர் அலுவலகம், பதுளை மாநகர சபை மற்றும் பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்கள் இணைந்து ஏற்பாடு செய்த இந்நிகழ்வு பொலிஸ், இராணுவம், சிவில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஏனைய உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் ஊழியர்கள் சுமார் 400 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள அதேவேளை, பெகோ இயந்திரம், டிராக்டர் மற்றும் வாகனங்களின் மூலம் நகரத்தைச் சுத்தம் செய்யும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்படவுள்ளது.
இந்த நிகழ்வில் பதுளை நகர மேயர் பிரியந்த அமரசிறி, பிரதான செயலாளர் P.B. விஜயரத்ன, ஆளுநரின் செயலாளர் எம்.எம். விஜயநாயக, மாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் சந்தியா அபன்வெல, மாவட்ட சிரேஷ்ட பொலிஸ் அதிகாரிகள், இராணுவ அதிகாரிகள், கிராம சேவகர்கள், பொதுச் சுகாதார பரிசோதகர்கள் உட்பட அரச அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.