බදුල්ල දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.
මෙහිදී පසුගිය සංවර්ධන කමිටුවල ගනු ලැබූ තීරණ වල ප්රගතිය විමසා බැලීමක් සිදු කළ අතර සුළු හා මහා පරිමාණ වාරි ව්යාපෘති, සීමා නිර්ණය පිළිබඳව ජාතික කමිටු යෝජනා, ජංගම ලී ඉරුම්හල් පිළිබඳ ගැටලු මෙන්ම බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ සිදුවන අනවසර ඉදිකිරීම්, ගොඩකිරීම්, කණ්ඩි කඩා වැටීම, පිළිබඳ පවතින ගැටලු නිරාකරණය කිරීමේ අවශ්යතාවය මතු කරන ලදී.
එමෙන්ම දිස්ත්රික්කයේ මාර්ග ව්යාපෘති විශාල සංඛ්යාවක් අතරමග නවතා ඇති බවත්, වගකීම් පැහැර හරින කොන්ත්රාත් සමාගම් අසාධුගත ලේඛනයට ඇතුළත් කළ යුතු බවටත් යෝජනා විය.
එමෙන්ම මහියංගණ දිවුලපැලැස්ස ප්රදේශයේ වන අලි ගැටළුවට විසඳුම් සඳහා අලි වැටක් ඉදි කිරීමේ අවශ්යතාවය කඩිනම් කළ යුතු බවත්, අස්වැන්න නෙළීමේ කටයුතු සිදු කරන බැවින් අලි පලවා හැරීමේ කටයුතු කඩිනම් කිරීමේ අවශ්යතාවය මහියංගනය ප්රාදේශීය ලේකම්තුමා විසින් පෙන්වා දෙන ලදී.
ඉන් අනතුරුව මේ වන විට දිස්ත්රික්කය තුළ ක්රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල වර්තමාන ප්රගතිය හා ඒවා ක්රියාත්මක කිරීමේදී පැන නැගී ඇති ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදී. සංවර්ධන ඉලක්ක ලඟා කරගැනීම සහ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට රාජ්ය යාන්ත්රණය ලෙස ගත යුතු පියවර සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා කරන ලදි.
මෙම රැස්වීම සඳහා දිස්ත්රික් සමිබන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති බදුල්ල දිස්ත්රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී මේජර් සුදර්ශණ දෙණිපිටිය මැතිතුමා, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්ය අමාත්යතුමා තේනුක විදානගමගේ මැතිතුමා, ප්රාථමික කර්මාන්ත රාජ්ය අමාත්ය චාමර සම්පත් දසනායක මැතිතුමා, අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය අ.අරවින්ද් කුමාර් යන ඇමතිවරුන් ඇතුළු දේශපාලන නායකත්වය, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී. විජේරත්න මහතා, බදුල්ල දිස්ත්රික් ලේකම් දමයන්ති පරණගම මහත්මිය, ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී ප්රියන්ති මහත්මිය, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් සුනිල් අබේකෝන්, අතිරේක දිස්ත්රික් ලේකම් (ඉඩම්) නිරෝෂා හපුහින්න දිස්ත්රික් අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) කේ.එස්.බී.සේනානායක යන මහත්වරුන් ඇතුළු රාජ්ය නිලධාරින් පිරිසක් සහභාගී වූහ.
பதுளை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுக் கூட்டம் பதுளை மாவட்டச் செயலாளர் காரியாலய கேப்போர்கூடத்தில் இடம்பெற்றது.
இதன்போது கடந்த அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களின் முன்னேற்றம் தொடர்பில் மீளாய்வு செய்யப்பட்ட அதேவேளை, சிறிய மற்றும் பெரிய அளவிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள், எல்லை நிர்ணயம் தொடர்பான தேசிய குழுவின் தீர்மானங்கள், நடமாடும் மர அறுக்கும் ஆலைகளில் காணப்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் மாவட்டத்தில் காணப்படும் அனுமதியற்ற கட்டுமானங்கள், மண்சரிவு உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மேலும் மாவட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வீதி அபிவிருத்தி திட்டங்கள் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒப்பந்த நிறுவனங்களில் தங்கள் கடமைகளைச் செய்யத் தவறிய நிறுவனங்களைக் கருப்புப் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
அத்துடன் மஹியங்கனை திவுலபலஸ்ஸ பிரதேசத்தில் யானைகளின் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண யானை வேலி அமைக்கும் பணியைத் துரிதப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், அறுவடை நடைபெற்று வரும் நிலையில் யானைகளை விரட்டும் பணிகளைத் துரிதப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் மஹியங்கனை பிரதேச செயலாளர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அதன் பின்னர் மாவட்டத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்டு வரும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் தற்போதைய முன்னேற்றம் மற்றும் அமுல்படுத்தும் போது ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் விரிவாக ஆராயப்பட்டது. அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவது மற்றும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு அரச பொறிமுறையினால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் கூடிய கவனம் செலுத்தப்பட்டது.
இந்த கலந்துரையாடலில் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் இணைத்தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான மேஜர் சுதர்ஷன டெனிபிடிய, நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் தேனுக விதானகமகே, ஆரம்பக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் சாமர சம்பத் தசனாயக, கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர் அரவிந்த் குமார் உள்ளிட்ட மாவட்ட அரசியல் தலைவர்கள், ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, பதுளை மாவட்டச் செயலாளர் தமயந்தி பரணகம, ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சீ. பிரியந்தி, மாகாண அமைச்சுக்களின் செயலாளர்கள், பிரதேச சபை செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட மாவட்ட அரச நிறுவனங்களின் பிரதானிகள் கலந்துகொண்டனர்.