ඌව පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාල පරිශ්රයේදී ස්ථාපිත කරන ලද ප්රමිති තත්ත්ව පාලන රසායනාගාරය ඊයේ දින විවෘත කරන ලදී.
පලාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයවීමෙන්, යුරෝපානු සංගමය (EU) මුදල් අනුග්රහය ඇතිව, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) ආයතනයේ පළාත් පාලන ආයතන වල ධාරිතා වර්ධනය කිරීමේ (CDLG) ව්යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 20 වැයකරමින් ඉදිකරන ලද මෙම ප්රමිති තත්ව පාලන රසායනාගාරය, දිවයිනේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයක ස්ථාපිත කළ ප්රථම ප්රමිති තත්ත්ව පාලන රසායනාගාරය වීම විශේෂත්වයකි.
පළාතේ ඉදිකිරීම් ඇතුළු සංවර්ධන වැඩසටහන්වලදී ප්රමිතිය පරීක්ෂා කර ගැනීම සඳහා රජයේ අංශයට මෙන්ම පුද්ගලික අංශයට ද මෙම රසායනාගාරයෙන් සේවාවන් ලබාගත හැක. ඒ තුලින් පළාතේ ඉදිකිරීම් ප්රමිතිය තහවුරු කිරීම ප්රධාන අරමුණ වේ.
මෙම අවස්ථාවට බණ්ඩාරවෙල මහා නගර සභාවේ නගරාධිපති ජනක නිශාන්ත රත්නායක මැතිතුමා, බණ්ඩාරවෙල ප්රාදේශීය සභාවේ සභාපති පූජ්ය කරගහවෙල නන්දවිමල හිමි ඇතුළු සියලුම ප්රාදේශීය සභාවල සභාපතිවරුන්, ඌව පළාත් ප්රධාන ලේකම් පී.බී විජයරත්න මහතා, පළාත් පාලන කොමසාරිස් සහ ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් එම්.එම්. විජේනායක මහතා, ප්රධාන අමාත්යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ (CDLG) ව්යාපෘතියේ කළමණාකරු ජෝර්ජ් වෝල්ටන් මහතා, CDLG/UNDP ව්යාපෘති සම්බන්ධීකාරක සිහාන් සරූක් මහතා ඇතුළු UNDP ආයතනයේ නිලධාරීන් එක්ව සිටියහ.
ஊவா மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்கள அலுவலக வளாகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுக்கூடம் நேற்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.
மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலின் கீழ், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் (EU) நிதி உதவியுடன், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அபிவிருத்தி திட்டம் (UNDP) இன் CDLG வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் 20 மில்லியன் ரூபாய்கள் செலவில் நிறுவப்பட்டுள்ள குறித்த தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுக்கூடம், நாடளாவிய ரீதியில் காணப்படும் மாகாண உள்ளுராட்சி திணைக்கள அலுவலகங்களில் நிறுவப்பட்ட முதலாவது தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுக்கூடம் என்பது விசேட அம்சமாகும்.
மாகாணத்தில் முன்னெடுக்கப்படும் கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் தரங்களை அறிந்துகொள்வதற்காக அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் இந்த ஆய்வு கூடத்தின் ஊடாக சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதன் மூலம் மாகாணத்தின் முன்னெடுக்கப்படும் கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டங்களின் தரத்தை உறுதிப்படுத்துவது பிரதான நோக்கம் ஆகும்.
இந்த நிகழ்வில் பண்டாரவெல நகர மேயர் ஜனக நிஷாந்த ரத்நாயக்க, பண்டாரவெல பிரதேச சபை தலைவர் கரகஹவெல நந்தவிமல தேரர் உள்ளிட்ட பிரதேச சபைத் தலைவர்கள், ஊவா மாகாண பிரதான செயலாளர் திரு. P.B. விஜயரத்ன, உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் ஆளுநரின் செயலாளர் எம். எம். விஜயநாயக, பிரதான அமைச்சின் செயலாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் CDLG வேலைத்திட்டத்தின் மேலாளர் ஜார்ஜ் வால்டன், CDLG/UNDP வேலைத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஸிஹான் ஸரூக் உட்பட UNDP அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.