කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය ප්‍රවර්ධනය ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඌව පළාත තුල සිට්‍රස් බෝග වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උළෙල ඌව පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර ඒ.ජේ.එම්.මුසම්මිල් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඌව පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී පවත්වන ලදී.

‘ඌවේ දොඩම් වගාව යළි නංවාලමු’ යන තේමාව යටතේ පවත්වන ලද මෙම වැඩසටහනේ සංකේතාත්මකව පැළ කීපයක් බෙදා දෙන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ආණ්ඩුකාරවර ලේකම් ආර්.එච්.සී. ප්‍රියන්ති මහත්මිය, නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ලේකම් (මූල්‍ය) එම්.ඊ. සුමිත්‍රා ද සිල්වා මහත්මිය, පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආර්.එම්.ටී.බී. හාතියාල්දෙණිය මහතා, පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ඇතුළු රජයේ නිලධාරින් ද එක්ව සිටියහ.

ஊவா மாகாணத்தில் கரிம உரங்களின் உற்பத்தி மற்றும் பாவனையை ஊக்குவிக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சிட்ரஸ் பயிர் செய்கையை ஊக்குவிக்கும் வேலைத்திட்டத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வு ஊவா மாகாண சபை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
‘ஊவாவில் தோடம்பழம் பயிர் செய்கைக்குப் புத்துயிர் அளிப்போம்’ எனும் தொனிப்பொருளில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் மரக்கன்றுகள் விநியோகிக்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்வில் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆர்.எச்.சீ. பிரியந்தி, பிரதி பிரதான செயலாளர் ( நிதி ) எம்.ஈ. சுமித்ர சில்வா, மாகாண விவசாய அமைச்சின் செயலாளர் ஆர்.எம்.டி.பீ. ஹாதியல்தேனிய, மாகாண விவசாய திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் மற்றும் அரச உத்தியோகஸ்தர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.