ඉන්දියාවේ 75 වැනි ජනරජ දිනය නිමිත්තෙන් හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සුල් ජෙනරාල් කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කළ සැමරුම් උත්සවය සඳහා ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වුණෙමි.
හම්බන්තොට ඉන්දියානු කොන්සුල් ජනරාල් හර්වින්දර් සිං මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් වැලිගම පෞද්ගලික හෝටලයකදී පවත්වන ලද මෙම උත්සවය සඳහා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්, රජයේ ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීවරුන් ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් එක්ව සිටියහ.
இந்தியாவின் 75வது குடியரசு தினத்தைக் கொண்டாடும் வகையில் ஹம்பாந்தோட்டை இந்திய கொன்சுல் ஜெநரால் காரியாலயத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாகக் கலந்துகொண்டபோது.
ஹம்பாந்தோட்டை இந்திய கொன்சுல் ஜெநரால் ஹர்விந்தர் சிங் அவர்களின் தலைமையில் வெலிகமயில் அமைந்துள்ள தனியார் விடுதி ஒன்றில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் தென் மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி விலி கமகே, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் தென் மாகாண சிரேஷ்ட அதிகாரிகள், விசேட பிரமுகர்கள் கலந்துகொண்டனர்.